transport maszyn budowlanych

Co powinno się wiedzieć o transporcie maszyn budowlanych?

Maszyny budowlane są bardzo ważnymi elementami, bez których prawie żadna budowa by nie mogła się odbyć. Jednak maszyny te bardzo często przez swoje gabaryty nie mogą dotrzeć samodzielnie na plac budowy. W takim przypadku będzie potrzebny specjalistyczny transport maszyn budowlanych. 

Transport maszyn budowlanych jest bardzo ważnym aspektem każdej budowy. Każda maszyna, która nie porusza się na podwoziu kołowym musi zostać przewieziona przy pomocy innego pojazdu. Także w przypadku pojazdów kołowych bardzo często korzysta się z transportu maszyn, ze względy na ich niską prędkość maksymalną. Transport maszyn budowlanych może odbywać się poprzez:

  • holowanie,
  • transport ciężarówką,
  • transport na naczepie.

Transport maszyn poprzez holowanie powinien dotyczyć tylko pojazdów na podwoziu gumowym, w przypadku innych zalecany jest transport na ciężarówce lub naczepie. Każda transportowana maszyna musi zostać podczas transportu odpowiednio zabezpieczona przed poruszeniem się oraz przemieszczeniem. Poza tym pojazd wraz z ładunkiem nie może przekraczać wysokości czterech metrów. Każdy wystający element powinien być oznakowany, a cały transport powinien być pilotowany.

transport maszyn budowlanych